úterý 28. ledna 2014

No co myslíte?

Nedávno jsem někde zaznamenala anketní otázku, zda má zaměstnavatel diktovat zaměstnanci, jaké oblečení má nebo může nosit do práce.
Zaujalo mě, jak je otázka postavena respektive jak vyznívá. Vyznívá tak, že ten, kdo diktuje podmínky je zaměstnavatel, jenže ono to neplatí tak docela. Především vztah zaměstnavatel a zaměstnanec je smluvní vztah, kde každá z těchto smluvních stran něco nabízí a něco za to očekává a k něčemu se zavazuje. Samozřejmě se budou požadavky a očekávání lišit podle oboru podnikání, ale budou se lišit i požadavky a očekávání na straně potenciálních zaměstnanců. Rámcem všeho je pak situace na trhu, tedy nabídka a poptávka. Nebude tedy asi nikoho překvapovat, že v oborech, kde je běžné nosit tzv. uniformu, bude zaměstnanec nucen nebo lépe bude součástí smlouvy, že v práci uniformu nosí. Protože i to, co člověk dělá resp. jaké má zaměstnání je součástí jeho osobnosti. Způsob oblékání je pak součástí firemní kultury každé jednotlivé firmy. V každém případě je velmi dobré si uvědomit, že se nejedná o diktát, ale o dobré zvážení, co strany navzájem očekávají a zda najdou společné body tak, aby jejich očekávání byla splněna. Jednoduché, že?, prostě jako všude a ve všem.